Ammayuta

Patriarkha d’ Umra d’ Atouraye tpikl am d’ gyuda d’ shultana d’ Irak

Patriarkha d’ umra d’ atouraya d’ madenkha Mar Gvargis 3 tpikl am rishaya natirraza d’ shultana d’ Irak,rishaya d’ missiya d’    shultana ika pshtela mukchemta hayarta d’ Irak Yanom Kubishem goo avanu goo Ankava.

Goo chyata d ’  mgalyanuta d ’  Patriarkha sd ’  Umra d ’  Atouraya d ’  Armenia pshtela mughberta bi dana d ’  maryazta d ’  bar – svaduta etva bukare gov danmi iva bukara d ’  Irak , ahvalat mn arcane op shukhlapa d ’  yalme , haratkhaze urkha d ’  karkazyte goo shopa d ’  gyane mn bar azat shrete mn ida d ’    Shultana d ’    kheyla d ’  atra d ’  Islamaye Iran .

Pshtela mughberta , mdre tpakta vitela bi sazgyaruta d ’  gibane , patriarkha tpikl mn kayomuta d ’  Khuyada d ’  Teevl d ’  bukara d ’  Umrane iman shryena ahvalata d ’  sure mlate goo Madenkha op hayarta ka arcane op shukhlapa d ’  shope . But daha mndi bktavel Roland Bidzhamov .

Gashakta bush zoda
Back to top button