Ammayuta

Baranuta d’ umra d’ atouraye goo Almania

Apeskopa d’ umra d’ atouraya d’ Madenkha goo aytravata d’ Marva Eorup Mar Avdisho Avrakham burenul altara d’ kadishuta ka shema d’ kadishe Mar Avdisho am Mar Kardaga goo areshqeta d’ almanaye Borgen la reka mn Dyuseldorf.Ahvalat govv gyano mpreshta ila,kmat bi la gyurta shopa Umra d’ Atouraye goo Eorup,bnita mn emigrante sama d’ le kamay op tamal bi gyurta yukra msayena bani umrane yan kabalta d’ zitka d’ umrana d’ mshikhaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button