Ammayuta

Bi ramuyta d’ sharka d’ sakhseta d’ Eorup Armenia le kamay ila

Sazgyar bil Eurostart(sakhseta d sharka d Eorup)bi shita d 2019 bi le kamay sama Armenia le kamay shopa etlunla goo Eorup bil sharke.Sharkw pishena mukhchema 7,1 %.Shopa s  2 Hungaria ila bil 5,2,sjopa d 3 Ruminia bil 5 %rame darghe.bil 4,7 shopa d 4 op 5 ina Polsha op Georgia.

Gashakta bush zoda
Back to top button