Marduta

Pishena mudiya karmane sinama d’ ‘Meshmesha d’ dava’ d’16 teevelaya

Zuyakha d’ sinama d’  Erevan d’teevelaya d’ 16 ‘Meshmesha d’ dava\ prestela sharka d’ sakhseta.Dapna d’ ‘Meshmesha d’ dava’ kublena sinama d’ teevelaya sinama d’ Richard Bilinghemi’Rey am Liz’ d’ dapna d’ Meshmesha d’ sima ila kubelto’Loghyogha d’ Kantemir Balagov.Mpreshta le bayla d’ parshane ila kshhevta sinama d’Hasan Fazil “Khadara d’ lele”.

Goo krye siname dapna d’ ‘Meshmesha d’ dava’ ina kubla sinama d’ Marzie Riahii’Drasha  d’mashriye taryane’,le dapna d\ Meshmesha d’ sima’ Ratii Citeladzi’Khut zyana d’ alma’.Ka shem d’ dapna d’ Genadi Melqonyan pishl kshhiva sinama d’ Lilit Petrosyan’Bayinan’.Le dapna d’ FIPRESCI  pishl kshhiva ‘Horizona d’Tinatin Qajrishvili.

Dapna d’ rishaya vazira 9GAIFF Pro0 pshtela mukrevta ka  sinama d’ Tatev Hakobyan’Tala’.

Kha gyaha khina zuyakha d’ Teevelaya d’ 16 kubelteva 740 chyate le sharakta.

Gashakta bush zoda
Back to top button