Politics

Skhakha d’ sazgyaruta d’ krava d’ khameta d’ rahatuta d’ MA bt paysh khshiva goo mtkha d’ 1 shita

Bil kshhavta d’ pukdana d’ rishaya d’vazia d’ MA  pshtela cheda bneta d’ gyuda d’ khameta d’ rahatuta d’ kravatanuta,mprishya takhlopa d’ gyuda op kanuna d’ plkhana.Sagyar bil kshhavta bi nisha d’ bneta d’ skhakha d’ kshhavta d’ rahatuta d’ Kravtanuta bil rishaya d’ natirraza bt paysh bnya gyuda d’ banyana d’ takhrazyate.

Ka natirraza d’ khuyda d’khamyana d’ rahatuta pshtela cheta goo mtkha d’ 1 shita makchamta d’ takhrazyate ka madeta le motva d’ rishaya d’ vazira d’ MA.

Gashakta bush zoda
Back to top button