Marduta

Umra d’ Atouraya d’ Madenkha d’ Armenia maryuzela zuyakha d’ lagera d’ keta.

Shema d’ Baba Bruna Kudsha Amin.

Mn 11 hal 17 b khziran shita d’ 2019 Umra d’ Atouraya d’ Madenkha goo Armenia maryuzela lagera d’ d’ keta”Hemanuta d’ di”.Bil kshhavta d’ rishaya d’ madrasa  A.M.Shakhoeva,lager mryuzuna goo avana d’ madrasa.Qyule khurza maryuzuna bi lishana d’ atouraye.Sharukena mn klasa d’ 1 hal 8.Khurza bkshahvel,lyapa d’ sluta,zmaryazta d’ umra,rekda d’ Umtanaya d’ atouraye,maryazta ‘ mtlyaye,slayde le svuta d’ Umra,tavalyate ,makhalta op sharka.Aha shita d’ 5 ila kat maryuzona lagera d’ keta.

But daha mndi maghburl Kasha d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha goo Armenia Nikademus Yukhanayev al pata d’ facebook.

Gashakta bush zoda
Back to top button