Politics

N.Pashinyan mughberel,mdre iman Surane mshotepa le marza d’ NK bt avi mantiyane

Sirta d’ mukchamuta bil rishaya d’ vazira d’ MA op rishaya d’ Adrbejan plkhanela,sabab ayn bi pshamta lela javuba mdre goo sirta talakyate le havi.But daha mndi ka galiona d’ pras-kala d’ ‘Azatutyun’ d’ aremnaye mughberel rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan.

‘Akhnan plkhanekh ka det kat surane –mshotepa avilun sharke mukchamuta.Ana ka takhlopa d’ Teevl haratkh ivn mapruma mdre kamudi Sssure le kamay lena bizala,iman ani pshli prishaa rishaya d’ vazira d’ MA ,mn avana d’ rishay knushya d’ Umta mughberli,mdre ka skhakha garak kabli ka shreta d’ chtra d’ NK  ka alma d’ Armenia,Karabakh op Adrbejan..Ayn mpreshta mamla iva goo duzuta d’ diyan,kmat hech hehc kha rishay d’ Armenia lele shrya khabra mdre ka alma d’ Adrbejan da lazem ila khshava.Lit le kamay pasulta ,kmat rishaya d’ Adrbejan kha khabra lele msaya sharile’,-mughberel Pashinyan.

Bi kshahvta d’ rishaya d’ vazira d’ Armenia,hal de dana iman rishaya d’ Adrbejan khabra la sharile assure le havilun sharke maghdiyane.

‘Parsope kat masi tani mdre chtra d’ Karabagh masini kshiva avini mn giba d’ Alma d’Adrbejan u la Armenia op Karabagh,ani ozti lena mn alma’,-mughberel rishaya d’ vazire Pashinyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button