Politics

Khaya d’ Kadisha Sadok

Kadisha Sadok (mn parsaye Shaghdost)khiyl bi dora d’ 4.Avn viyele apeskopa d’ areshqeta d’ Bekh-Ardashir,mudiya khut khabra Selevkia op Ktesifon,areshqta d’ malkyuta d’ Persia bi danavata d’  malkyuta d’  Sasanidaye.Haratkhaze avn pishl khshiva madiyana d’  apeskopa d’ Umra d’ atouraya d’ Madenkha,bi mudiye table avn  khshiva ile katolika.

Mn bar Shimmun Bar Sabbae Shakhdost.Aha shema d’ parsaye khshiva ile “khora d’ malka”. Kat yonaye tarchumuna akhchi Sadok.Aha Shakhdost lkhhsiva iva arkhidiakon Shimmun Bar Sabae op bruna d’ khatu-bryel mn kyulpata d’  Bet-Garmay.Tamal 3 yarkhe mn bar manyakhta d’ rabiyu avn tshya pishl prisha op mukreva goo Selevkia.Tamal 2 shene avn gov khulmu gushkl patora d’ nura,mn ar’a charkhana le hava op ka Shimun Bar Sabae karyana ka davn op madiyana”Akhuna d’ di vur gov khuba d’ Alayukh” Khabra but khulma mudiya ile ka Shapur.Katolikosa pishele dvika mn 118 kashe mirinaye op inokaye ka 2 akhunvaye Shakhdosta tlyena ka prasta d’ mshikhayuta.Maduyena mdre iman Shakhdost le kamay gyaha klyel kam Shapuh avn ka davn mughberel,” Ana ktiln ka Shimun rishaya d’ mshikhaye ama d’ kha gyarga apeskope,op atn rishaya d’ nashe ivt ka mani ana len kabula.Op Kadisha nasha maghburl:”Alaha rishaya d’ mshikhaye ile op avn le dani ile majvuja ka mani gyanu byayel,Dakhi goo yama le sapi miya haratkhaze mshikhaye le talki mn pata d’ ar’a.Shapur bil slamta le dav le khabranu bchyadel ktlini ka kadisha op ka khavravatu.

Gashakta bush zoda
Back to top button