Kyule tebbe

Shmimun Kala Amman

Ama d sita d donora d Teevl pishena shrya bukara d maryazta d plkhanana d knuta MA

Bi la duzuta la khshiva.CNN ka khazoye  nasyat yavl saghberi le Erevan

Vazira d’  Sharirut barayuta d’ MA op Georgia  kha gyaha khina mukchemona  shreta d’ chtra bi urkha d’ rahatuta

Khaya  op plkhanana d’ Ashur -Ubalit   Lekamaya

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button