Marduta

Armenia bt shareqa le makhzeta d’ Teevl’Dubay EXPRO -2020’

Vazira d’ Ekonomika d’ MA ,rishaya d’ takhrazta d’ gyuda d’ MA sharekanta le takhrazta d’ makhzeta d’ Teevl’DubayEXPRO -2020’ Tigran Khachatryan m rishaya d’ makzheta Najib Al Alin udyum goo vaziruta d’ ekonomika grishena drana d’ sharakta d’  Armenia le makzheta.

Tigran Khachatryan am Najib Al Alin shryena kha gyarga bukara d’ sharakta d’ Amenia le makhzheta.

Makhzeta d’ Treevl’Dubay EXPRO -2020 khut khabra ‘Ysura d’ takhmanyate,bneta d’ datit.Ayn bt pasha shrita bi shita d’ 2020 20 b tshrin kamaya,bt garsha 6 yarkhe.

Al zuyakha d’ makhzeta bt shareqi 192 atravate.Sharekane atravate bt madilunla mardute,ekonokie,mprishaya shvila bt khahsvile khazoyuta.

Gashakta bush zoda
Back to top button