AmmayutaTop

Armenia shopa d’ 64 ila mukhchemto goo garga d’ atravate goo khta bndi banyane

Bil sharka d’ Indexa d’ khata plkhanana d’ Global Armenia mukhchemtola shopa d’ 64,goo garga d’ mn qyule le kamay atravate banyane khata mndyane.Goo garga pishena mukchema 130 atravate.

Atravata d’ Taymna Kovkas mukchemena tamal shope,Georgia 48,Armenia 64, Adrbjan 84.

Shuk mn day Armenia pshtela kshhevta mn alkh bush zoda banyanta d’ spay sharka d’ takhrazyate.

Gashakta bush zoda
Back to top button