Marduta

Sianma but Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ arenaye pshtela kshhevta le pashqyasha d’ “Emmi”

Sinama d’ machemuta karmana d’ Oskaraye Jo Berlinger”Nisha d’ machamta” bsparela pesha kshehvta karmanta d’ pashqyasha d’ “Emmi”,khut khabra d’ mn qyule spay sinmama d’ tashita.

But daha mndi maghburela ANCA. Matkherakh mdre sinama d’ Berlinger pshtela kshevta karmanta d’pashqyasha d’ “Oskar” 2017.Goov day tulena Serzh Tankyan,Atom Egoyan,Qristian Beyl am tamal talane,hratkhaze goo Armenia tamal ezgyada d’ America Jon Evans.

Gashakta bush zoda
Back to top button