Kyule tebbe

Shmimun Kala Amman

Giba d dalkuva mn 1300 gyahe zoda glule ila shrita le sirta d kravtana d aremnaye

Kayoma d’ kuerdaye shurekel le lumada mukreva ka tukhrunya d’ Prma d’ Sahda d’ atouraye

Mn glula shreta d’ giba d’ dalkuva pishl punya kravtane bil ysara d’ sazgyaruta

Hovita d’ Silikonyan d’ Taymna Kovkas.Armenia bil kshhavta d’  SNN yonaye

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button