Marduta

Tashite but prma d’ sahda d’ gyavanaya d’ aremnaye bt peshi mudiya goo bet-etka d’ Russiaye Mineapolis

Goo areshqeta d’ America Mineapolis goo bet-etka d’ umanuta d’  Russiaye bt pehsi mudiya tashite d’ prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaya d’ shita d’ 1915,maghburela CBS Minnesota.

Sazgyar bil kshahvta d’ Sayoma d’ skhakha Jon Lorotens kurba d’ 1000 tashita d’ aremnaya d’   Tvin Sitis bt peshi mudiya tkhuryata d’ vbet-etka”Davulta d’ tukhrunya op hiviye”.

Garshana d’ shekla d’ skhakha Artem Tanoyin”Ani darbe kha hadakh khankuy ina,kat 100 shene lena misa basmini”.

Makhzeta bt pesha shrita goo bet-etka-umanuta d’ Russiaye,op bi yarkha d’ ilul tashite bt peshi shudra le bet-sovab d’ Minesotay.

Gashakta bush zoda
Back to top button