MardutaTop

Mardutad’ Atour

Butkhayutad’ atourayebasurtamndikatdayakh.Betvatad’ atouraye le 1 etazhiva,mn 2 tarane(trayanakabet-korad’ kyulpativa),gyudanemnkirpeivayanmntina.HavagooAtourshakhentaiva.Lvushtad’ atourayemukchemtaivabidalkuvad’ babelaye.aynmnyaremkhtasudraivaenlazemivavayacharmukhovabi amra.Sudrakhvarevayanrangi-range.Lvushtad’ davultanemnamraivavado,mpreshtaivabibakhramayanbikhyute.AmramnFinikiaivamayu,Solesandaleivamnjeldad’ koshunesapogiva.

Ardikhlyutad’ Atourayelevaprasha.Dakhimaduyevaatouraye,kasrad’ danibnayevalepeslad’ khetayeysertamnSiria,sababgyurutad’ danikasrempreshtaiva,katpeshtevasukeltabirange,katmpreshtashopaetlunlagoouanutad’ Teevl

Atourayegyanemaduyonagooyalmad’ Alahaazat,lakhamastgashketpslad’ khuritaye,siriaye,msre,yegeye.Mndahagyurtasamamsayenabanikhaysira-Mprishaya ivamalka-plkhanad’ dav,lakhamaskahgashkatkhadutaopzuyakhe,plasha,rangad’ danimadetaivad’ tina,mastgashketmilesuse,zardeshekelalmelta

Malkemudiyeinaalkayemyate,mndanimpreshtailasalmamnyantaryandavamadiyantad’ Ashurnacirpal 2,aynmaduyelabutkheylaopgyurtashopa.Tuvsad’ salme d’ atourayeshopainashvikagooparse,haratkhazed’ yonaye.Anikayemyatekatmnetkkadiyaninamtyamaduyenabutkheylaopshopad’ banyand’ salmad’ atouraye,lagashktaledet-katrangerupeina

D’ trayana shopa d’ atouraye goo tashita d’ marduta d’ dunye ila pesla d’ yartuta-tashita.Ktuyata d’ malkevate madiyane but takbarta d’ malkevate etvalun adata d’ yarikhe shene kha atouraye ani v idena yartuta ani ktuyate khshive ina anale,akhchi makteta d\ lishana.Ani ina tepa d’ tashita-gyabara ile malka,takhmenana.Lakha haratkhaze varena ktava d’ Alaha Ashur Iaka hakuyena but malka Ashur but plashu op kramyatu ina ktiva akhchi sprayuta.Haratkha goo ktava d’ Sargon 2 ka alaha Ashur goo sprayuta d’ Teevl gashukkhmakhzeta d’ khizva,tama mast gashkt madeyate mn yartuta dakhi mn homasa d’ “Gilgamesh”.Mdinaya d’ atouraye maduyova gyane,bi lishana d’ akadaye,akhchi d’lishana d’ sprayyta.ani ktuyate maplukhuna goo tashita sabab kyut khamne lele parmuye ,kmat ani tima d’ yartuta ina.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button