SportTop

Grosmayster Karen Grigoran ile gyabara talane d’ Teevilaye

Gyabara talane d’ Armenia grosmaster Karen Grigoryan , ka tile shutpa le alyate d’ Portugal  Famalikao Open , ile mukhchma le kamaya duqa. Bi maghbarte d’ kayqe d’ Chessfed.am talane d’ shakhmate d’ aremnaye kha gyaha khina mukhziyel 31303 talyate  ka tile mukhchma le kamaya duqa .

Le kamaya dargha ina 3098  talane d’ Sinqfild  Fabiano Karuanan.

Gashakta bush zoda
Back to top button