Ammayuta

Hayarta ina shudra le Sirya

Sazgyar bil takhmante d’ Malqyute d’ Armenia op Kentrone d’ Russia  hayarta ina shudra le Malqyute d’ Arabaye d’ Sirya , bil shme d’ hayrta bil gibe d’ Aremanye –Uressnaye .

Hayrat ina shudra bil gibe d’ kentrone d’ hayrane d’ aremnaye-uresnaye . Rishaye d’ kentron Feliks Colakyan  ila hura ka Sirya bi 9 arbane.  Ina hurra bi bsra 52,5 ton , nuyna 35 ton ,  khyluyta 14,.5 ton

Gashakta bush zoda
Back to top button