SportTop

Dashne d’ Teevilaye Aroyan Movisyan ina tavula bi tpa khina

Go mdite d’ Russia Khanti  Mansisk  ina muryza tavalyate d’ Teevilaye d’ shakmat .

Le kamaya talyate Levon Aronyan ile krima  ka talane d’ Msrin  Gindi Esamin . Talane d’ Arman  Pashikyan go talyate ile mukrma  ka talane ‘ Alireza Firuja .

Talane d’ Robert Hovhanisyan ile krima ka talane d’ Uressnaye d’  Anton Demchenko , am talanane d’ Sergey Movsisyan ile krima ka talane d’ Uressnaye d’ Griigori  Oparini.

Gashakta bush zoda
Back to top button