Marduta

Prasta d’ ktava d’ Elisha Shimun Yaku“Myarat gaze”

Shamasha Elisha Shimun Yaku bi basurta sama prisl marishema ktava d’ tashita d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha “Myarat gaze”. Aha ktava tepa d’ tashita ila kat bkshavula tashita d’ 5500 shene,akhchi mn bneta d’ Adam am Eva hal breta d’ Isho. Khshevta ila mdre ktava d’ “Myara d’ dazze” ktevteva goo Edessa yan Nisibin bi kha hemezman goo Bet-Nahren. Sayomuta d’ day mukrevta ila kadisha d’ dor d’ 4 Efrem Sirin,Ktava pishele turchema mn lishana d’ siriaye le aremnaye,arabaye yan lishana d’ efeopyaye.Haratkhaze pshtela mudita mdre mprishaye homase op ktave pishena suzgera mn plkhana d’ apeskopa Basri Mar Shlimun bil bneta d’ kurba d’ 1222 shene Ktav d’ Debborita. Tarjamta d\’ ktava pshtela tumemta mn giba d’ munyekha kasha Iosip Rekhana,ktava masitum le ida mayitumle bi wep saita d’ ankawa.com

Gashakta bush zoda
Back to top button