Politics

Tpakte d’ hadame d’ Porlamente d’ Kurdstan Miyakra Arslan Bayaz am mudale mn hadame d’ mtakste d’ Domokratute d’ Atuarye «ZAWWA»

But daha ina maghbura mna vrb-sayte d’ ZAWWA. Hadame d’ Parlamete d’ Kurdstan   go Irak miyakra Arslan Bayaz   sughbrel le ofise d’ Myakste d’ Demokratute d’ Atuaraye «ZAWWA»   go Erbil .
Le dane d’ tpakta ina sukhsiya prishe prishe bukare d’ mlate sure go Atravate d’ Irak .
Bil gibe d’ Atuaraye le tpakta ina sughbra   takhbrane d’ gyude d’ pavae d’ mdite d’ Erbil   ZAWWA miyakra Sami Spanya am mudale mn Galita Shaba op prishe prishe hadame. 

Gashakta bush zoda
Back to top button