Politics

Aleqsandr Lukashenko gyarak saghbrni le Armenia

Rishaye d’ Belarus Aleqsandr Lukashenko  30 bi chanun kamaya op 1 bi chiriye krara gyarak saghbrni  le Armenia  ka but saghbarte d’ lumade d’ Tevilaye d’ Evrasia . But daha ina maghbura mn galianute d’ rishaye d’ Malqyute d’ Belarus. Mn bar lumada gyarak maryzi tpatre d’ rishaye d’ prishe prishe Atravaye .  Le dane d’ tpakta hama hada gyarak maryzi sakhsete d’ bukare d’ Lumade d’ Teevilaye d’ Evrasia , op bukare d’ makhchmate d’ assurute d’ Atravate d’ Khire .

Gashakta bush zoda
Back to top button