Marduta

Kayemta bi palge shekla d’ Aznavur bt makchemile gu darta d’ suruta d’ zamara

Sita d’ “Aznavur ka areshqeta d’ Parizh mukrevtula kisandia d’ Sharl Aznavur.Makravta pshtela tumemta 1 b tshrin kamaya,ka yuma d’ munyakha d’ zamara goo areshqeta d’ Parizh ,maghburela Nouvelles Armenian.1 b tshrin kamaya pshla tumemta shita d’ munyakha d’ marishema zamara Sharl Aznavur.Kayemta d’ zamara bt pesha mukchermta duu darta d’  suruyta d’ zamra alulta d’ Odeon.Sayoma d’ kayemta ile Alis Meliqioan.Aha shekla ka le kamay saghabrta d’ Aznavur nakeshkar yuvul kia zamara

Gashakta bush zoda
Back to top button