PoliticsTop

Go makhzeta d’ Teevl goo shvila d’ madiyane mitmsane bt havilan avana d’ aremnaye

Goo makhzeta d madiyana x tekhnologia d Teevl bt javilan avana d aremnaye mughberel goo varaka d facebooku vazira d madiyane tekhnologie Hakob Arshakyan.Avana d aremnaye bt peshi prisa mn 11  hal 15 b tshrin kharay goo Singapur SWITCH Singapure,mn 29-31 b tshrin kharaya goo Uzbekstan bt peshi muxiya makhzeta d Innoweek 2019, goo Qatar Qitqom Qatar it Conferance and Exhibition.
Chyate le sharakta d makhzeta bi jalkuda vaziruta bt sharya khabra le mudi masi shareqi sita d madiyane tekhnologie

Gashakta bush zoda
Back to top button