Sport

Aronyan , Sargisyan am Hovhanisyan krmlun talyate d’ Teevilaye

Talane d’ shakhmat Gabriyel Sargisyan  am Levon  Aronyan  muryzlun talyate d’ Teevilaye .

Bi maghbarte d’ kayq ed’ “Armenpres” talane d’ Armenia bi gyahe d’ talyate d’ trin  Robert Hovhanisyan ile mukhchma  ka talane d’  Elina Daniyelyan , ham hada le dane d’ talyatermlun  Gabriyel Sargisyan am Levon Aronyan . Talyate ina muryza  ham hada  VLADIMER hakobyan  am Hrant Melqumyan , am Karen Movsisyan . Le kama duqa ina mukhchma talane d’  Gabriyel Sargisyan ,  bi gyahe d’ trin  Hrant Melqumyan , am Levon Aronyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button