Politics

Shmimun kala aman

Armenia ila makhchuma kha gyahe bukare

Gyude d’ hadame bi takhbranute d’  Davit Tonoyan sughbrena le China

Zohrab Mnacakanyan bi saghbarte d’ plkhna gyarak saghbr  le kha gyahe Malqvaye

Gashakta bush zoda
Back to top button