AmmayutaMardutaTop

Goo Mahzeta d’ inovayuta SWITCH Armenia le kamay gyaha bt ahvilunla yserta avana

Goo Singapur mn 11-13 b tshrin kharaya bt pasha muryezta makzheta d’ madiyane mirmsana d’ inovayuta SWITCH ,ika Armenia le kamay gyaha bt pasha mudita bil yserta avana”But daha mndi goo varaka d’ facebook ktivl vazira d’ madiyane tekhnologia d’ MA Hakob Arshakyan.

“Ayn ka sita d’ madiyane tekhnologia d’ Atmenia khata mitmasyanuta ila madeta d’ plkhanane goo shuka d’ Teevl.Makhzeta mitmasyanuta bt banya khshavta d’ khata khavravayuta d’ plkhana goo shuka d’ ughdana d’ Asia.Ka sita d’ tekhnologia bshrayekh makrasta d’ madeta d’ plkhanane goo sita d’ Teevl,madeta d’ plkhanane goo shuka”,-mughberel vazira.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button