Ammayuta

Yume d’ khurze d’ ZAWWA le arane d’ Nnve

Gyude d’ Demokratute d;’ Atuarye ZAWWA , muryzta ila yume d’ khurze d’ 34 shne d’   sita go mdite d’ Baghdad   le nishe d’ Khamdania le Arane d’ Nnve. But daha maghburena mn kaye d’ ZOWAA.ORG
Le khurze d’ yuma sughbreva   qyule hadame d’ sita   am hartkhaze Miyakra Ninos Pito , hadame d’ Parlamente d’ Irak   Kurdstan Khalisa Isho   am Miyakra Basimi Yusif , hadame d’ atravate d’   Iraknaye d’ Kurdstan Salema Kako , am Mikyara   Basema Ballo am Nisan Kromi Razuki . Le khurza iva sughbra hartkhaze takhbrane d’ sita Miyakra Yukhana Kanna   kat ile muryza ahah sita mn shite d’ 1979  . 

Gashakta bush zoda
Back to top button