Sport

Talane d’ sporte d’ Aremnaye ina mukhchma dashne d’ dava op sima

Talane d’ spoarte d’ Armenia ina mukhcha rama dargha  go talyate  d’ Eorup . Talyate ina uryza go Bukharest   , talyate ina muryza  b 20 shne bi  89 kg, talyate ina uryza bil gib ed’ Armenia  Karen Avagyan  am Ara Aghanyan  ina mukhchma duqe d’ darghe d’ dava op siam.  Go Pok  ina muryza talane d’ Karen Avagyan  ila muryza talyate d’ gyanu bi 170 kg  ule mukhchma  dashne d’ dava .

Ara Aghanyan ile talyated’ gyanu mukhchma b 258 kg  go Eorup ile  mukhchma le kamay talyate go Eorup . Dashne d’ dava ile mukhchma  Liana Gyurjyan bi 81 kg  , Rafik Harutyunyan  bi 81 kg  iile mukhchma dashne d’ bronz.

Gashakta bush zoda
Back to top button