Politics

Khlap rishaye d’ vazire d’ Bulghar , vazire d’ baryute d’ Ekaterina Zakharieva gyarak saghbra le Armenia

Mn 28-29 bi chiriye kharaya  le malqyute d’ Armenia gyarak saghbria  khlap rishaye d’ vazire d’ Bulghar , vazirte d’ baryute d’  Ekaterina  Zakhariyeva .  28 bi chiriye khayraya  go motve d’ galianute d’ vazirute d’ baryute d’ Malqyute d’ Armenia  gyarak maryzi  tpakyated’  vazrte d’ bayute d’Malqyute d’ Bulghar  am vazire d’ baryute d’ Malqyute d’ Amenia.

Go Shvile d’ saghbarta  varte d’ Malqyute d’ Bulgar gyarak  maryzi tpakta mn  vazire d’ baryute d’ Malqyute d’ Armenia Nikol Pashinyan .

Gashakta bush zoda
Back to top button