Ammayuta

Zeyne ka khameta d ’ rahatuta d ’ mshikhaya d ’ Irak

Chukhaya d ’ ughdana d ’ Irak Nnenve Atil Nudzhafi mughberel , mdre rishanuta d ’ atra suzgertela le det , mdre zitke khahsvilun ka makravtand ‘ zeyne ka kyut kha kyulpata d ’ mshikhaye . Ka kheyle le klhaghsvii makravtad ’ zeyne . Hamn dana Nudzhefi mukchemol , mdre denandauta le khameta d ’ rahatiuta d ’ mshikhaye shkeltola kyule alma . But daha mndi Nudzhafi mughberel bi dana d ’ maryazta d ’ knushya bi tpakta d ’ ama d ’ kayoma d ’ America goo Irak Styuard Dzhons , but daha mndi ktivl Roland Bidzhamov .

Gashakta bush zoda
Back to top button