Marduta

Atouraye goo Emirate mukliyena kayemta

Goo Emirata d’ Arabaye pishl ptikha ka khazoye marishema mpreshta kayemta-Bet-mshikhaye dora d’ 7 kubla bi danoo ka piligrimaye mn Hndya,Maghburela sparyuma Daili Mail.Daira pisheva gushka 20 shene kamaye goo gazarta d’ Sir Bani-Yas goo Persia pisheva khshiva 600 shene mn kam Breta d’ Mshikha.Goo Daira bkhayeva 30-40 rabban kat makruvova hemanuta d’ nestonaye.Sharekana d’ davn banyanu iva mn Hndya.

Gashakta bush zoda
Back to top button