AmmayutaMardutaTop

Yuma d’ Sparyuma d’ Atouraye khshiva ile bi yarkha d’ tshrin kharaya

170  shene tamal bi yarkha d’ tshrin kharaya shita d’ 1849 goo areshqeta d’ iranayer Urmia pishl prisa le kamay hamara d’  mgalyanuta”Zarira d’ Bara” bi lishana d’ khata atouraya.Ayn pshtela presta goo mtkha d’ yarkha 2 gyahe gyut yarkha hal shareta d’  Le kamay Plasha d’ Teevelaya.Maghburela acoe.ru.

Sparyuma d’ yuma pshtela bnita mn giba d’ missioneraya d’ americyaye bi hayrta d’ atouraye.”Zahrira d’ Bahra bayla iva  bgrasha le  tebba d’ dunye tama haratkhaze makhchumela  d’ yulpana khabrane.Aya presta khabraneta bi ptikhe qyulpane pshtela kshhevta mn giba d’ atouraya d’  Parse op Outoman Turqia.

U gea ani msayena parsi khata Sparyuma d’,sabab le kamay ila”Zahrira d’ Bahra” goo galianuta d’ Atouraye.

Bil dani tamal shene yarkha d’ Sparyuma d’ ile Tshrin kharaya.

Gashakta bush zoda
Back to top button