AmmayutaPoliticsTop

Turqia pyshela kshhevta mazdiyanta giba d’ maryeznata d’ Prma d’ Sahda d’ aremnaye.Vaziruta d’ Sharirut barayuta d’ MA.

Vaziruta d’ Sharirut barayuta d’ MA dertela le mamla d’  rishaya d’ Turqia le marza d’ Prma d Sahda d’ aremnaye kat ile shryu goo America.

‘Bil khshavta d’ Prm d’ Sahda d’ aremnaye mn giba d’ Teevl Rishya d’ Turqia tashita shakhlepane khabrane ile bshraya.

Goo dani mamle it mukhchamyate,akhchi shema d’ Sah me la khahvtu,kat marikshehvta khahsvilunla Prma.Bi daha shita 24 bnisan Rishaya d’ Turqia Erdughan le kamay khabra ile mukchema kat lazem ila vita tamamta d’ Prma,ayn kshhavta’Mn qyule hasher pasulta shreta’. Op ka punye ahde kshhavta’Gyua d’ zulumta sharyane aremnaye op hayerana ka dani’. Adi rishaya d’ Turqia garubel prshe khamini mn atre ka dani khshivl gyuda d’ chochane,bil mansheta d’ avahatu op taqshitu.

Khshavta d’ Prma d’ Sahda d’ remnaye  rsheto  lazem ila ka kshhavta d’ duzuta.Sabab lazem ila la kha hadakh ka tashita qma udyum Yuma ka ama aremnayuta.Ayn lazem ila ka den nashe op alma kat mn giba d’ Turqia pyashena khut zyana goo sirta.Ayn lazem ila kat kha gyaha khina Prma d’ Sahde la tamemi.

Zarita d’ punya d’ Prma d’ Sahde ka Teevl Prma d’ Sahde duzuta ila ka det kat bi shita d’ 1948 bnilun konvecia,kat makluyeva Prma.

Bil artar kshhavto op kabalta d’ Prma d’ sahda d’ aremnaye,bil maplakhta d’ kheyla,maryzta d’ politikayuta d’ agresia le marza d’ shvave atravate mn 2 gyahe esra shene dvarta d’ urkha d’ Armenia hayarta d’ suyaruta ka Adrbejan le marza d’ NK  Turqia pyashela kshhevta zyananchar atra ,maryezanta d’ Prma d’ Sahda d’ aremnaye.

Turqia kha gyaha khina garak gashkalunla politikayuto le marza d’ Armenia op ama aremnayuta bi sababa ‘ zyana mabsarta goo sirta’,-pshtela mughebrta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button