AmmayutaTeevelayaTop

Armenia tukbertola sahata d’ Fransia goo gyarga d’ Khazoyuta d’ shita d’ 2020.

Armenia le kamay shopa ila mukchemto shoipo bi shita d’ 2020 goo gyarga d’ khdara d’ Terevl sazgyar bil sita d’ khazoya d’ Frnsiaye.|Atra mika bil akrane britela Sharl Aznavur,gyure mitmasyanute etlun bil kshahvta d’ shita d’ khazoyute,dakhi kat byayena gashkilun snye umrane.Bi shita d’ 2020 bt hoya politikayuta d’ yulpana|,-maghburela sparyuma d’  rfbf.be.Goo le kamay gyarga pshtela kshhevtya Hordana,Chili,Uganda,Madakaskar,Etovpia ,Filipine,Khata Zelania, op Uzbekstan.

Gashakta bush zoda
Back to top button