Politics

Goo Armenia ila kayomuta d rushmaya bet-dina d Italia.

Bil trin yumane rushmaya le Armenia sagjberanta kayomuta d rusjmaya dayanuta d Italia adyum 25 b tahrin kharaya psjena ila kubelta mn giba d rushmaya xayanuta d MA.
Dakhi ina maghbura mn motva d dayanuta d rusmaya MA  khlap risjaya d kayomuta d bet-dina d Italia Devi Ermoni ama d kayomutu bil tpakta ama d rishaya d dayana d MA Ruben Vardazaryan le kamay shoopa ile yuva bil shultana d tron atravaye makhchamta d assire
Avn mughberel mdre la gashakta kat Armenia etla tashita d dorr bet-dina jile ila op tuvsa d kjavra d plkhane otalaye jayerana bt javini ka le kamay labalta d shultana d dayanuta goo Armenia.
Bi dana d tpakta hadama d khuyada  mn arkhe bukrena but bneto makravta d kispe op pllhana d dayane bi mut psla ina zaruzu bil kjsjabta d kanun d shita d socialufa op sharka bukare.

Gashakta bush zoda
Back to top button