EconomicsTop

Lumada d’Hashar shreta’ mukrevta ka Silicon Mountais goo Erevan ysirena shvila d’ madiyane tekhnologie

Goo Erevan pishl prisha lumada goo shvila d’ mdiyane tekhnologie’Hashar shreta’ lumada mukreva iva ka plata le shuka bi kurba shene goo shvila d’  Silicon Mountais.But daha mndi maghburela Radiolur.

Goo shvila d’ lumada sita d’ madiyane tekhnologie d’ rmenia op chide badoka d’ bar-atra ka palakha d’ aremnaye op shotaputa maduyena tuvsa d’ plkhana,maplakhta d’ madiyane tekhnologie goo shvila d’  mprishaye.

Al putakha d’ Rishaya lumada d’ ‘Silicon Mountains’ shurekena rishaya d’ MA Armen Sargsyan,vazira d’ madiyane tekhnologie Hakob Arshakyan.

Bil mamla shreta bil khabra d’ pshena kabalta Rishaya d’ atra Armen Sargsyan mughberel mdre hayurel ka shvila d’ tekhnologie.Bi kshhavta d’ dav modela d’ matematica,sakhseta d’ bneta d’ mashriya le kiamay shopa etlun goo Armenia.

Hakob Arshakyan mughberel,mdre shita d’ 2019 shita d’ tekhnologie ila ka Armenia’Akhnan etlan nisha Armeni makchemakhlunla kentrona d’ tekhnologie.Mulkhema gshrka d’ takhrazta etle nisha Armenia yasrilunla mn mpishe atravate,dakhi gazarta d’ Silikonaye ila’,-mughberel vazira.

Udyum goo muryeze B2B  bt makrevilun ka  maplakhta d’ ‘Hashar takhmanyate’ goo ekonomiya d’atra.

Gashakta bush zoda
Back to top button