Kyule tebbeTop

Shmimun Kala Amman

Mnacakanyan kha gyaha khina mughberel khshavta d shuktana d Arcakh ka lazem veta d shreta d bukare.
Hakob Arshakyan kublel ka kayomuta d Banka d Teevl.
 Lumada d’Hashar shreta’ mukrevta ka Silicon Mountais goo Erevan ysirena shvila d’ madiyane tekhnologie.
Irlandia kshhevtula skhakha d’  sazgyaruta d’ Arjmenia-KHE

Gashakta bush zoda
Back to top button