AmmayutaMardutaTop

Goo Anatolia sukhsiyena shopa d’ areshqeta d’ atouraya d’ dora d’ 9 mn kam breta d’ Mshikha.

Kha gyana khina mukchemona  veta d’  malkyutad’ Atour goo sirta d’ Anatoli(D adi Turqia) mubyenena le kurgana d’ Tushansk goo Ziyaret Tepe,ughdana d’  areshqeta d’ Diarbekir,Atike artefakte  kat ina mukreva ka atouraya d’ gora d’ 9 mn kam bret d’ Mshikha pisheva sukhsiya bi tamamta d’ takhrazyata d’ sazgyar kha prana d’ ar’a bet-sovba d’ Kembritsk op marmarsk.Bakoka Kemalettin Kyorogl am rishaya d’ sakhsea goo Ziyaret Tepe(Tushan) malpana goo bet-sovba d’ Kembrit badoka Dzhon Makginnis hukyena but det mdre ani sukhsiyena takhrazyate goo Ziyaret Tepe.

“Mudi kat akhnan msyekh lakha gashkakh mitmasyanuta ila biyava ka diyan mamleta yulpana but atouraye d’ Anatolia

‘Mudi msyekh akhnan gashkakhlunla  mitmasyanuta ila biyava mamleta d’ yulpana le dana d’ atourayuta goo Anatolia.Sukhsiya khabra bt lablani le davulta d’ ituta d’ zarita d’ Atouraye,bara bt sharia le tashita d’ umta etkneta ka zarita le kamaye.

Mn qyule timanta slahseta mst gashketa-areshqeta d’ depna,sama kat yserta ila mn atouraye.Malka d’ atouraye le areshqeta ile sughybera bi sita d’ 882 mn kam breta d’ Mshikha.Bil sukhsita table akhnan bidayekhlakha bi pukdana d’ malqa ina mukchema rama  stuyna d’ atouraye

Badoke mughberena,m dre atouraye ka diyan yuvena ituta goo umanuta,arkhitektura,mndyane kat ka khayuta laze ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button