Ammayuta

Gruzia hudrela kablani ka msjhikmhaye-atouraye mn Siria

RIA Novosti..Bukara d’ hayrta ka mshikhaye-atouraye goo Gruzia mn Siria shryuna rishaya d’ lumada d’ gruziay bi bukara d’ diaspora Gela Dumbadze am rishaya d’  umtanaya d’ lumada d’ Atouraya d’ Teevl goo Gruzia David Adamov,maghburela khamshoshiba mgalyanuta d’ «Novosti-Gruzia».

Mn dana d’ iman gyuda d; gyunkha d’  malkyuta d’ Islamaye zubtenona kha sama d’ sirta d’  gyarbiya d’ Krak bi keta shita d’ 2014,mn 1,8 million irakyaye,gyurta same mshikhaye khshive ina arkane.U hega takhrazyate kherba d’ gyunkha d’ malkyuta d’ Islamaye npile ina le gyarbiya-madenkha d’ Siria.Bi maghbarta d’ takhlopa d’ atouraye gyunkhe  bi sharka d’  palga d’ elpa nashe muskenena ka alma mn 200 u  zoda atouraye pisheva gnive Bi dana d’ slaba mn giba d’ gyunkha d’ malkyuta d’ Islamaye pishena mukda 2 umrane

«Ani bsparena le chyata d’ rishanuta d’ Gruzia kabalta ka atouraye yan yalsure.Al tpakta shurekeva baba Serafim,mughberel kat ka dani chidena 500 qyulpata d’ gruziaye mni hudrena kablini ka yalsura d’ atouraye,-mughberel Dumbadze k galione mn bar tpakta.

Bi kshhavtad’ Adamovbtbanigyudakatbtbalgabibukarad’ atouraye dyarta le Gruzia,shuk mn day rishanuta d’ Gruzia etla takjrazta manyakhta d’ yalopa d’ atouraye goo Gruzia

Gashakta bush zoda
Back to top button