Ammayuta

Tpaktad’ shultanad’ umta”Suraya” bitakberanutad’ ZAWWA

Kayomutad’ gyudad’ Ysurad’ Uta”Suraya” katilablegtabijvujad’ 2 kaldaye-siriaye-atouraye.katkhmaltelamaryazuhaltamamtad’ dahashita,shurekenalemotvad’ Jvujad’ Demokratayad’ Atouraye d’ AawwagooErbil.

Khabrane shkile ina mn ankawa .com.

Le tpakta d’ jvuja d’ umta shurekena,takhlopa d’ karkasta SAhimshon Khubyar,khlapa d’ plkhanu Said Shamaya am hadama d’ gyuda Aziz Amanuvel am Givargis Ionan.

Ani pisheva kubla mn giba d’  rishayuta d’ ZAWWA  Ionanom Khuzaya am rishaya d’ takberanuto Idris Mirza.

Bi dana d’ tpakta pIshena shrya bukare d’ maryazta d’ jvuja d’ umtanayuta haratkhaze bukara d’ khameta d’ rahatuta d’ mlat.

Bi dana d’ tpakta sazgyaruta ina m aukchema ysara d’ assure bil gibane

Kayomuta d’ Jvuja d’ Umta bi dani danavate maryuzela tpakyate ama d’ qyule  shoytapuyate d’ politikayuta,marduta op mprishaya shotapuyata d’ atouraye,bi nisha d’ madeta ka alma but jvuja.

Matkherakh mdre le kamay jvuja pshtela muryezta bi shita d’ 2007 goo areshqeta d’ Ankawa,bi sharka d’ tamamta d’ jvuja pshtela bnita shotaputa d’ umtanayuta khut khabra d’ “Khuyada d’ ysura d’  Kaldaye-siriaye-atouraye”.

Goo tamal 2 shene bi shita d’ 2009 goo prashyata d’ Nnenve op Bagdad,shuk mn day ani 3 shope goo rishaya shopa d’ knushya kublena d’ Kurdistan bi makhechamta d’ shultana d’ Demokratayuta d’ Jvuja d’ Atouraye Zawwa

Gashakta bush zoda
Back to top button