Ammayuta

Le kamay shita d’ makchamta d’ shopa d’ Patriarkha Mar Givargis 3

 Pshtela tumemta 1 shita d’ prashta d’ katolila-patriarka Umra d’ atouraya d’ Madenkha Mar Givargis 2

Shita pyashela tumemta pat patriarshuta d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha mchakhela goo atra-gov Irak,le kamay gyaha mn bar prma goo Simele bi yarkha d’ tabakh bi shita d’ 1933,iman Patriarkha Mar Ishay Shimun op qyule hadama d’ qyulpatu d’ Mar Shimun pisheva mureka mn Irak le Kipr bi tayora d’ malkevata d’ britanaye d’ BBC.

Hech kha mn rishanuta d’ Irak la bi de dana bi shita d’ 1933 la adi lela mukcham darghamukrevta but tumemta prma d’ Simele la hamzamta but pakhalta tlaba.

U adi nisha d’ atouraye kat mn kameta ila madarta d’ shopa d’ chursa d’ Umra makhcamto goo atra pshtela tumemta.

Sabab ayn bi kherba dana ila vita ka Umra op alma dana iman 90 % atouraye shvikona atra.

Op dyartad’ patriarshuta le umta kala ile mukreva la kha ka bne-umtan haratkhaz rishanuta d’ Irak.

Ayn chyata ila.

“Akhan lakha goo atran ivakh Mata d’ Ashur goo Bet-Nahren.

Akhnan bt talakh bi ara d’ gyanan bi qyule kheyla hal parka.

Le dani naravate,turane ,umrane op atike areshqete.

Op akhnan le khahsvakh ka tama d’ diyan karbeni akhchi nakhraye goo beta d’ gyanan.

Bi daha sababa d’ rishanad’ umra d’ diyan udyu Yuma tama ile ika garak payshva le kamay gyaha.Yarishe shene ka Patriakha Mar Givargis.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button