EconomicsPoliticsTop

Chyata akhchi kshhavta d’ gnaha d’ Serzh Sargsyan goo khvita ahvalat machemilunla lena kublo.

Goo kentrona d’ sakzheta d’ kshhavta d’ zitka d’ MA bil kshhavta d’ rishaya dayana chyata ka kshhavta d’ takhrazta d’ lela kubelta,akhchi Serzh Sargsyan la kshhavtu marignaha goo khvite kherbe takhrazyate,chyata d’ kala d’ hayeranu Arm Makinyan ile.But daha mndi ka Tert .am mughbertela rishaya d’ sita d’ assurta d’ dayanuta d’ ama d’ Teevelaye Arevik Khachatryan.
Bil tamal dana pshtela kshhevta akhchi d’ 3 riishaya d’ MA kat viyul shita op shopa kh haakh kherbe takhrazyate ile bnya kat ysirena mn shaha d’ gyanu op shema kat ile mukchema goo atra.

Bil sharka d’ sukhsiye tepa d’ sakhseta danaye khshivl,akhchi ka Sezh Sargsyan kshhvta akhchi khvata goo kherbe takhrazyate kha gyaha khina mabsurela gnahu,sabab avn takhrazyate ile shrya kat lena ysira mn shaha d’ atra,bil kunash-kanuna d’ MA ,sabab lena viya tepe kat gnahu machemilun.

Gashakta bush zoda
Back to top button