Ammayuta

Gyude d’ kravatan d’ Kurdaya mukhchman madrase d’ Atuarye go mdite d’ Siraya Khasak

Madrase d’ Atuarye «Amal», go Khasak pishel mukhchma bil gibe d’ kravane d’ Kurdaye . Bi maghbarte d’ pras-khizv ed’ Atuarye d’ Shved   AssyriaTV. Hadame d’ bet-shurte d’ Kurdayae madrase d’ Atuarye mukhchmna 3 shabaye kam hada .
Kashe d’ Gavril Kachu   m Khasak mughbrel kat but det kat madrase d’ Atuarye pishena dvire le yulpana lena bizala bush zoda 900 yulpane .
«Akhnan kha qma gyaha kate but daha iva mughbra , sabab ani mughbrena kta akhnan bt pachrakhe le   buakre d’ diyokhun yan akhchi dakhi ituna kha muya ka gyanokhun, abven mughbrel kha hadame d’ pras-khizve d’ AssyriaTV.
«Madrase mchakhna go kentorne d’ mdite d’ Malqyute d’ Islam , op mn qslan roba reke ina , bil gibe d’ kravnte d’ Siruanaye hayurna op khmauna mavate d’ gyane»,-mughbrel Kachu .

Gashakta bush zoda
Back to top button