Ammayuta

Goo umra d’ Mar-Yukhana goo Ankava pshtela muryezta rushmaya putakha d’ bneta d’ bet-arka d’ Umra d’ Madenkha d’ Atouraye

Goo umra d’ Mar-Yukhana goo Ankava(Goo gyarbiy Irak) pshtela muryezta rushmaya putakha d’ bneta d’ bet-arka d’ Umra d’ Madenkha d’ Atouraye,kat bt pasha kshhevta khuts hma d’ rishaya d’ umra patriarkha Mar Givargis 3 .Madiyantela mdre putakha d’ bet-arka pshteva kshhevta le zuyakha d’ 1 bnisan Yuma d’ rishaya d’ shita d’ atouraye 6766 bi surdgyada d’ atouraye.Plkhanana d’ bneta d’ binyana d’ bet-arka pishena mn shareta d’ yarkha d’ khziran tamal snhita.Goo dayn mumliyena 1500 ktave,khabrane al tina bi mprishaye lishane,but dani plkhanane mudiyena mn Bagdat ka qyule Dunye.Zuyakha pishl mudiya bi pras-kala d’ “Ishtar”,”Ashur”, maduyl Roland Bidzhamov.

Gashakta bush zoda
Back to top button