Ammayuta

Ina maryuza tammamte d khurze d “Neryzh” go Armenia

Vazire d Texnilogyaye d Malqyute d Armenia Hakob Arahaktan am hadama bi bukre d Kaributa op Malqyute d Armenia Zare Sinanyan ina kubla kahadame talane d Kaributa fi talyate d shite d2019 “ Neruzh”Hakob Arshakyan rama dargha ile yuva ka maryazte d khurze d Tekhnologyaye “ Neruzh” go Atre d Armenia “ Khurze nishe d “ Neryzh” ivakh maryuza ka but tamante d prishe prishe bukare op kanone go Atre d Armeni op sha roba ennketz ila ka diyan” 

Gashakta bush zoda
Back to top button