Kyule tebbe

Hadame d’ Politikayute d’ Malqyute d’ Armenia risha basamta ina muryza ka but tukhrunye d’ Ktle d’ Sumgait

Go Baqu ina muryuza khurza  ka but tukhrunye d’  Ktle d’ prme d’ sahade d’  Baqu   , kat ina muryza 30 shne , op but daha rishaye d’ vazire d’ Malqyute d’ Armenia  Nikol Pashinyan , Katoghikose d’ Ammaye d’ aremnaye  Garergin Tranaya , Rishaye d’ Politikayute d’ Malqyute d’ Armenia Arart Mirzoyan , go Cicernakaber ina muryza khurza ka but tkhrunye d’ Ktal Amme d’ Aremanye .

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button