Politics

Shmimun kala amman

Hadame d’ Politikayute d’ Malqyute d’ Armenia  risha basamta ina  muryza ka but tukhrunye d’ Ktle d’ Sumgait

Go Ameriqa  dashna ile kubla hadame d’ Areg Darangulyan

Qortni Qardashyan ila muryzta mkhulted’  aremnaye “Bakhlava”

Gashakta bush zoda
Back to top button