Ammayuta

Patriarkha d’ Umra d’ Atouraye tpikl am d’ gyuda d’ shultana d’ Irak

Patriarkha d’ umra d’ atouraya d’ madenkha Mar Gvargis 3 tpikl am rishaya natirraza d’ shultana d’ Irak,rishaya d’ missiya d’ shultana ika pshtela mukchemta hayarta d’ Irak Yanom Kubishem goo avanu goo Ankava.

Goo chyata d ’ mgalyanuta d ’ Patriarkha sd ’ Umra d ’ Atouraya d ’ Armenia pshtela mughberta bi dana d ’ maryazta d ’ bar – svaduta etva bukare gov danmi iva bukara d ’ Irak , ahvalat mn arcane op shukhlapa d ’ yalme , haratkhaze urkha d ’ karkazyte goo shopa d ’ gyane mn bar azat shrete mn ida d ’ Shultana d ’ kheyla d ’ atra d ’ Islamaye Iran .

Pshtela mughberta , mdre tpakta vitela 7 b ilul bi sazgyaruta d ’ gibane , patriarkha tpikl mn kayomuta d ’ Khuyada d ’ Teevl d ’ bukara d ’ Umrane iman shryena ahvalata d ’ sure mlate goo Madenkha op hayarta ka arcane op shukhlapa d ’ shope . But daha mndi bktavel Roland Bidzhamov .

Gashakta bush zoda
Back to top button