Marduta

Go mdite d’ Moskov muryzena bi gyahe d’ trin khurze d’ yulpane d’ “Lumada”

Go Moskov go Kadish umre d’ Atuarye   muryzena bi gyahe d’ trin khurze d’ yulpane d’ “Lumada” bi takhbranute d’ hadame d’ sita Miyakra Roland Bedzhanov.
Maghbrakh , kat bi gyahe d’ lekamaya khurze d’ yulpane d’ “Lumada” ina muryza   bi shite d’ 2013 25 bi yar . Le dane d’ maryazte d’ lumada ka but sakhsete d’ ,aryazte d’ khurza   sukhsiyena kat khurze d’ yulp[ane d’   “Lumada” gyarak maryzi go shita   kha gyaha , op le trin gyaha khurza gyarak maryziva le khutame d’   shite d’ 2013 .
Le dane d’ khurze d’ lumada iva sakhsuya tashite d’ shite d’ 1914-1918. Maghbrakh hartkhaze kat bi shite d’ 1933 7 bi tabagh go   Madnkhe d’ Irak   go mate d’ Simele   muryzena prme d’ Atuarye , Aha ktla pshtela muryzta bil gibe d’ karavtane d’   Iraknaye op Kurdaye .
Bi shite d’ 2013   go qyule Teevl Aturaye btkahran ahha yume d’ Sahadae op go daha shita makhchumva 80 shne d’ Prme d’ Sahade   kat ina muryza go mate d’ Irak   Simele.
Aha yuma hartkhaze   btkharva Aturaye d’ Moskov . Op but daha Shotapute d’ Atuarye d’ “BNETA” bi jhayarte d’ Kadish umre d’ Atuarye maryuzna khurze d’ yulpane d’ “Lumada” . Op qyule shita bi daha yuma maryuzna khurza ka but tkhurte d’ Ktal Amme d’ Atuarye go Irak.
Op go daha shita le dane d’ maryazte d’ khurze d’ yulpane d’ “Lumada” ina muryza bi 3 psle , le kamaya gyaha “   “Yumane d’ ktle d’   bi shite d’ 1933”   kkat ile muryz   miyakra Osipov Sergey Georgevich, bi gyahe d’ trin muryzna”   “Yumane d’ Simele 7 bi tabagh bi shite d’ 1933” muryzel Georgo Aleksandrovich Slivus . Le khurza iva sughbra prishe prishe hadame d’ am sobaye d’ Atuarye mn khay gyahe Atravaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button