Ammayuta

Metropolite d’ Atuarye sughbrel le Kasish umre d’ Avstral

But daha ina maghbura mn veb-sayte d’ Ankawa.com.Metropolite d’ Kadih umre d’ Atuarye   ,bil Avstral ,Sirya   op Livan   Mar Milis   Zaya   bi chate d’ hadame d’ Kadish umra sughbrel le   Avstral . Ka patriarche d’ Atuarye le kamaya gyaha ina kubla   Salakh Al   Kakhila , takhbrane d’ shotapute d’ Mandaye   Sidney   Valid Ablul Razzak , hadame d’ Politikayuta Salim   Kata   am Raum Dzhizan , am   Naim Amer , am prishe prishe hadame d’ shotaputa ani ina Medzhubel Sharad am Ziyad Khamas . Gibane le dane d’ tpakta suukhsiyena but prishe prishe bukare d’ Atre d’ Irak .
Mn bar tpakta Mar   Zayta tpakta viyul hartkhaze am Kasha Iosif Dzharava   am Sami Shamun.

Gashakta bush zoda
Back to top button